• Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

"Copilul râde: Înțelepciunea si iubirea mea e jocul"

(Lucian Blaga)

 

Viziune

 

Oamenii de calitate nu se nasc ci se formează printr-un lung şi greu proces de asumare conştientă şi creativă a unor valori eterne.

Pornind de la sloganul grădiniţei:,,Mâine să fii mai bun ca azi",ne propunem ca unitatea noastra să asigure calitatea procesului didactic printr-o reflexie asupra actului de predare învăţare, evaluare, printr-un efort de găsire a unor soluţii creative pentru educaţia prezentă şi viitoare.

Grădiniţa noastră trebuie să-şi deschidă porţile către lumea largă, astfel managementul grădiniţei se bazează pe transparenţă, profesionalism, responsabilităţi şi eficienţă, creând un climat stimulativ atât pentru educatoare cât şi pentru copii, bazându-se pe cooperare, respect şi ajutor reciproc.

 

Misiune

 

Misiunea grădinitei este aceea de a oferi progres pentru toţi copiii şanse egale pentru toată lumea şi o dezvoltare permanentă a procesului de învăţare.

Dorim o grădiniţă deschisă , ce promovează valorile democraţiei şi foloseşte componenţa informaţională în structura unui demers educativ flexibil, centrat pe copil, creând premisele viitoarei sale inserţii sociale şi profesionale în cazul integrării europene.

 

 

 

 

 

ŢINTE STRATEGICE

 

 

Curriculum

Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii educaţionale moderne


 

Dezvoltare instituţională

Relaţii sistemice şi comunitare

Optimizarea actului managerial prin realizarea unor proiecte/programe educaţionale specifice, care au ca scop educaţia incluzivă (educaţia pentru diversitate, educaţia nediscriminatorie, parteneriate de promovare a valorilor interculturale, programe de educaţie a părinţilor, parteneriate care au ca scop stimularea problemelor copiilor cu nevoi speciale)

 

 

Management financiar

Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale în vederea promovării unui învăţământ de calitateResurse umane

Sporirea calităţii educaţiei în vederea consolidării capacităţilor de aplicare practică a cunoştinţelor dobândite.