• Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

"Copilul râde: Înțelepciunea si iubirea mea e jocul"

(Lucian Blaga)

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

 


DOMENII EXPERENȚIALE

 

 

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE – (DLC)

- Acoperă stăpânirea exprimării orale și scrise, ca și abilitatea de a înțelege comunicarea verbal și scrisă;

 

DOMENIUL ȘTIINȚĂ – (DȘ)

- Include atât abordarea domeniului mathematic prin intermediul experiențelor practice cât și înțelegerea naturii, ca fiind modificabilă de ființele umane cu care se află în interacțiune;

 

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE – (DOS)

- Include omul, modul lui de viață, relațiile cu alți oameni, relațiile cu mediul social, ca și modalitățile în care acțiunile umane influențează evenimentele.

 

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV – (DEC)

- Acoperă abilitățile de a răspunde emoțional și intelectual la experiențele perceptive, sensibilitatea față de diferitele niveluri de manifestare a calității, aprecierea frumosului și a adecvării la scop sau utilizare;

 

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC – (DPM)

- Acoperă coordonarea și controlul mișcărilor corporale, mobilitatea general și rezistența fizică, abilităile motorii și de manipulare de finețe, ca și elementele legate de cunoaștere anatomiei și fiziologiei omului;

 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

 

1. Activități de învățare pe domenii experiențiale

 

- Educarea limbajului

- Cunoașterea mediului

- Activitate matematică

- Educație pentru societate

- Activitate artistic-plastică

- Activitate practică

- Educație muzicală

- Educație fizică

 

2. Jocuri și activități alese
3. Activități de dezvoltare personal

 

 

 

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE


În lumea poveștilor

Mici actori

Pasiuni decorative

Limba engleză

ABC-ul sănătății

Prietenii muzicii

Micii ecologiști

Să ne păstrăm tradițiile

 

 

 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE


- Vizite

- Excursii

- Plimbări

- Serbări

- Concursuri

- Parteneriate